NIEUWS

17-05-2024

Belangrijke datum: 30 meiMeld je aan!

Conferentie De Praktijk van de Toekomst
Datum en tijd: 30 mei van 13.00-20.00u
Locatie: Fort 5 Vijfhuizen
Onderwerp: IZA, regioplannen en thematafels komen op ons af. Wat moet ik ermee?
Ons inziens is het een kans! Met deze conferentie willen wij kansen laten zien met name rond de onderwerpen Mentale gezondheidsnetwerken, Ouderen, Preventie en Digitalisering/AI.

Geef je op via: De Praktijk van de Toekomst, Samen kunnen we het! – Zorggroep Haarlemmermeer

 

 

24-02-2024

Presentatie partnership Z&Z
Dinsdag 13 februari was de presentatie van het partnership met Z&Z. Heel fijn dat een groot aantal leden van onze eigen FZ H acte de présence heeft kunnen geven! Samen met de leden van FZA en VFL kwam het totaal aanwezigen op zo’n 80 mensen. De middag werd ‘officieel’ afgesloten met het tekenen van een intentieverklaring door Z&Z en de voorzitters van de regionale verenigingen. Zodra de presentatie van de middag ontvangen is, zullen we die onder de leden verspreiden.

 

22-01-2024

Onduidelijkheid valpreventie betreffende Otago

Over de valpreventieve beweeginterventie (alleen voor de interventie Otago individueel is een prestatie code gemaakt voor hoog risico patiënten) bestaat sinds kort landelijk veel onduidelijkheid. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het Zorginstituut Nederland (ZiNL) gevraagd om een nadere duiding van de valpreventie beweeginterventies, nadat medio  december plots de bewezen effectiviteit van Otago ter discussie kwam. ZiNL komt vóór 1 mei 2024 met een verheldering. Hierdoor is het momenteel onduidelijk of de inkoop van de individuele OTAGO-interventie (op korte termijn en tevens vanuit de Zvw) kan plaatsvinden. Tot die periode is het aan de individuele zorgverzekeraar om te bepalen of vergoeding van een valpreventieve beweeginterventie mogelijk is.

Z&Z verwacht op korte termijn met een addendum te komen.

lees meer…https://www.fysiozorghaarlemmermeer.nl/wp-content/uploads/2024/01/brief-Otago-onduidelijkheid-valpreventie-22-01-2024-2.pdf

 

 

14-01-2024

Presentatie partnership Z&Z, FZ H, VFL en FZA

Dinsdag 13 februari 16.00 – 17.30 uur (inloop vanaf 15.30)

Locatie: kantoor Zorg en Zekerheid

Zorg en Zekerheid, Vereniging Fysiotherapeuten Leiden, FysioZorg Haarlemmermeer en FysioZorg Amstelland nodigen u met trots uit voor de bijeenkomst over het onderlinge partnership.  De afgelopen tijd is door de voorzitters van de 3 monodisciplinaire organisaties in nauwe samenwerking met James Claus gewerkt aan een document om langdurige samenwerking vorm te geven. Deze bijeenkomst zal gebruikt worden om het partnership te presenteren, maar ook om samen in discussie te gaan over concrete thema’s, pilots en projecten en hoe wij die de komende 3 jaar met elkaar gaan invullen op de werkvloer. Wij hebben al diverse ideeën. Jullie ook, dat weten wij uit de gesprekken met onze leden.

Wij vragen van jullie: denk mee op deze bijeenkomst en breng ook je eigen ideeën in.

Laten wij iets moois tot stand brengen met elkaar!

meld je aan via secretaris@fysiozorghaarlemmermeer.nl

 

 

 

22-12-2022

Tweede spar-avond dinsdag 17 januari 2023!

Op 17 januari willen we om 17.30u het glas heffen op een gezond en zorgzaam 2023,
vol mooie samenwerkingsprojecten.
Het onderwerp dat we daarna onder de aandacht brengen is: artrose.
De bijeenkomst eindigt om 19.00u. Info over de locatie volgt.
Houd je mailbox in de gaten!

20-10-2022

SPAR-avonden

“Kunnen we niet wat vaker op een ongedwongen manier met elkaar in gesprek over de alledaagse zaken en gebruik maken van elkaars expertise en ervaringen? We lopen tenslotte allemaal tegen dezelfde problemen of vraagstukken aan: contracten van de zorgverzekeraars, personeelstekort, organisatie van intervisie etc.”

Een behoefte die duidelijk naar voren kwam tijdens de ALV. Om die reden is de “SPAR-avond” in het leven geroepen.

De eerste SPAR avond heeft inmiddels plaats gevonden op 15 september en is volgens ons een succes gebleken. Sommige leden kenden elkaar nog niet en konden op een informele manier kennis maken.

We hebben gesproken over de relatie met de Zorggroep, de relatie met Z&Z en bepaalde knelpunten waarmee we zitten, zoals het opstarten vanaf 2023 met intervisie, het leden aantal van deze vereniging, wensen van de praktijk naar de Zorggroep toe die wij als bestuur kunnen inbrengen in het jaarplan 2023 van de Zorggroep. 

Vragen die wij ons stellen zijn: 
– Zijn er nog praktijken die bij de FZ H kunnen aansluiten?
– Kan de Zorggroep nog eens uitleggen wat zij voor ons als fysiotherapiepraktijk kunnen betekenen?
– Kan Z&Z een keer meedenken hoe we meer gewicht krijgen binnen de Haarlemmermeer? 

Voor diegene die er niet bij waren, aan jullie ook natuurlijk de vraag: hebben jullie een wens naar de Zorggroep of de zorgverzekeraar toe? Willen jullie (organisatorische) hulp bij innovatie op een bepaald gebied? Laat het ons zo snel mogelijk weten. 

Kortom, het was zeker een start en we zullen binnenkort opnieuw een SPAR-avond organiseren waarbij we elkaar beter kunnen leren kennen.

Houd de mailbox in de gaten.
Wij hopen jullie allen dan te zien!