Coöperatie FysioZorg Haarlemmermeer is de vereniging voor praktijken fysiotherapie in de Haarlemmermeer

De vereniging bestaat uit 2 soorten leden (praktijken met AGB code)

A-leden zijn praktijken die die voldoen aan de onderstaande criteria:

 

a. Contract met Zorg en Zekerheid.

b. Voldoen aan de vigerende kwalificaties van de preferente zorgverzekeraar in de regio Haarlemmermeer.
c. Voldoen aan de door de Coöperatie FysioZorg Haarlemmermeer ontwikkelde kwaliteitscriteria.
d. Registratie in het kwaliteitsregister paramedici (KRF-NL of Keurmerk).

e. Deelnemer zorgprogramma’s / ketenzorg, vanuit de Zorggroep Haarlemmermeer.

 

B-leden zijn praktijken die die voldoen aan de onderstaande criteria:

 

a. Contract met Zorg en Zekerheid.

b. Voldoen aan de vigerende kwalificaties van de preferente zorgverzekeraar in de regio Haarlemmermeer.
c. Voldoen aan de door de coöperatie FysioZorg Haarlemmermeer ontwikkelde kwaliteitscriteria.
d. Registratie in het kwaliteitsregister paramedici (KRF-NL of Keurmerk).

 

 

‘Gedragsregels’:

Het bestuur verwacht dat leden zich aan de volgende basis-principes houden: 

we delen de missie en visie van de FZ H (en Z&Z) om door samenwerking tot hoogwaardige fysiotherapeutische zorg in de Haarlemmermeer te komen!
– leden zijn aanwezig bij de ALV.  Indien een praktijkeigenaar verhinderd is, wordt het zeer op prijs gesteld dat er een vervangend collega aanwezig is voor eventuele stemming. Mocht dit helemaal niet lukken (denk aan de eenmanspraktijken) dan kan de stem doorgegeven worden aan de secretaris
– leden zijn aanwezig bij sparavonden. Dit hoeft zeker niet altijd de praktijkeigenaren te zijn; medewerkers in loondienst met interesse in het onderwerp zijn meer dan welkom
– leden zijn zoveel mogelijk aanwezig bij bijeenkomsten van de Zorggroep Haarlemmermeer
– praktijken participeren op een actieve manier, komen met voorstellen of ideeën en ondersteunen de vereniging waar mogelijk (denk aan deelname aan kwaliteitscommissies, (mede)organiseren van een sparavond, input geven aan de nieuwsbrief, etc.)
– er vindt geen actieve benadering van elkaars personeel plaats ter invulling van vacatures
– we gaan respectvol met elkaar om

Opbouw contributie:

Basiscontributie afhankelijk van het aantal werkzame fysiotherapeuten in de praktijk:

1-2 therapeuten: € 300,-
3-5 therapeuten: € 350,-
6-10 therapeuten: € 400,-
11 of meer therapeuten: € 450,-

Contributie per zorgprogramma / ketenzorgproduct: € 50,- per jaar

 

Aanmelden kan via een mail naar secretaris@fysiozorghaarlemmermeer.nl of vul het contactformulier in.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.