Coöperatie FysioZorg Haarlemmermeer is de vereniging voor praktijken fysiotherapie in de Haarlemmermeer

De vereniging bestaat uit 2 soorten leden (praktijken met AGB code)

A-leden zijn praktijken die die voldoen aan de onderstaande criteria:

 

a. Contract met Zorg en Zekerheid.

b. Voldoen aan de vigerende kwalificaties van de preferente zorgverzekeraar in de regio Haarlemmermeer.
c. Voldoen aan de door de Coöperatie FysioZorg Haarlemmermeer ontwikkelde kwaliteitscriteria.
d. Registratie in het kwaliteitsregister paramedici (KRF-NL of Keurmerk).

e. Deelnemer zorgprogramma’s / ketenzorg, vanuit de Zorggroep Haarlemmermeer.

 

Basiscontributie voor A-lid: € 250,- per jaar

Contributie per ketenzorgproduct: € 25,- per jaar

 

B-leden zijn praktijken die die voldoen aan de onderstaande criteria:

 

a. Contract met Zorg en Zekerheid.

b. Voldoen aan de vigerende kwalificaties van de preferente zorgverzekeraar in de regio Haarlemmermeer.
c. Voldoen aan de door de coöperatie FysioZorg Haarlemmermeer ontwikkelde kwaliteitscriteria.
d. Registratie in het kwaliteitsregister paramedici (KRF-NL of Keurmerk).

 

 

 

Basiscontributie voor B-lid: € 250,- per jaar

Aanmelden kan via een mail naar secretaris@fysiozorghaarlemmermeer.nl of vul het contactformulier in.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.