Fysiotherapeuten regio Haarlemmermeer verenigen zich in FysioZorg Haarlemmermeer

FysioZorg Haarlemmermeer (FZ H) is ontstaan vanuit een aantal fysiotherapiepraktijken die geloofden in regionale samenwerking.

Sinds 22 juli 2019 is het samenwerkingsverband FZ H een feit!

In het kort:

Visie: een stevige gesprekspartner worden in de multidisciplinaire (keten)zorg o.a. door actief samen te werken met de Zorggroep Haarlemmermeer.
Missie: samenwerking opzetten met zoveel mogelijk fysiotherapiepraktijken binnen de regio Haarlemmermeer en door middel van kwaliteitscommissies, transparantie en kwaliteit te brengen die wordt hoog gehouden door alle leden.

 

Meer informatie: 

Binnen het referentiegebied van het Spaarne Gasthuis zijn twee grote fysiotherapeutische samenwerkingsverbanden actief. Wij, FysioZorg Haarlemmermeer (FZ H) binnen de Haarlemmermeer en FysiQ vanuit Zuid-Kennemerland. Deze samenwerkingsverbanden komen op voor de belangen van hun leden en zijn de gesprekspartners met de huisartsengroep/zorggroep en/of stakeholders in de regio ten aanzien van fysiotherapie en de bijbehorende kwaliteitsbevordering en zorgnavigatie.

Om te komen tot optimale zorg en goede communicatie tussen de fysiotherapeuten (monodisciplinair binnen eerste en tweede lijn) binnen een breder regiogebied, zijn FysiQ en FZ H de samenwerking aangegaan. Zij hebben hierbij ook de tweedelijns fysiotherapeuten van het Spaarne Gasthuis betrokken. 

Tussen de eerstelijns Zorggroep Haarlemmermeer en het Spaarne Gasthuis zijn regionale transmurale afspraken, zogeheten RTA’s, gemaakt. Dit zijn veelal afspraken tussen medisch specialisten en huisartsen. Het is op veel aandachtsgebieden evident dat fysiotherapie een zinvolle bijdrage kan leveren in het verbeteren van de zorg en de kwaliteit van leven.  Derhalve zorgen FZ H en Fysiq ervoor dat het belang van fysiotherapie op de agenda komt en meegenomen wordt in de RTA’s. FZ H en Fysiq blijven twee organisaties binnen hun eigen regio, maar zullen ideeën en kennis uitwisselen en waar nuttig de samenwerking met elkaar opzoeken, zoals bij het regionale COPD netwerk en het in gesprek blijven met de fysiotherapie van het Spaarne Gasthuis.

De samenwerking komt onder andere tot uiting in de gezamenlijke zorgzoeker die te vinden is op www.mijnzorgzoeker.nl. Hier zijn gespecialiseerde therapeuten op het gebied van COPD in de regio te vinden voor patiënten, verwijzers en collega’s. De praktijken die meedoen aan het netwerk zullen gezamenlijk data verzamelen op het gebied van COPD-zorg.

Ook lid worden? Of zijn er vragen?

Neem contact op via het contactformulier of stuur een mail naar secretaris@fysiozorghaarlemmermeer.nl.